AIEC Australian International Education Centre Budapest Europe
AIEC Budapest news about international education, study, student, travel and SEO marketing news for Australia, Europe and Turkey.

Живот у Аустралији Studiranje posao i zivot u Australiji

Живот у Аустралији

Живот у Аустралији. Ова књижица је намењена особама које подносе молбу за визу да би живеле у Аустралији, било за стално или привремено. Књижица пружа преглед Аустралије, њене историје, начина живота и вредности које су нам заједничке.

У оквиру процеса подношења молбе за визу, многи подносиоци молбе мораће потврдити да ће поштовати аустралијске вредности и да ће се придржавати закона у Аустралији.

Aустралијске вредности обухватају поштовање једнакости за све, достојанства и слободе појединца, слободу говора, слободу вероисповести и световне владе, слободу удруживања, подржавање парламентарне демократије и владавине закона, једнакост пред законом, једнакост мушкараца и жена, једнаке могућности и мирољубивост. Те вредности такође укључују и дух егалитаризма који подразумева фер плеј, међусобно поштовање, трпељивост, самилост за оне у невољи и залагање за опште добро.

Такође, важно је да се разуме да је овде енглески национални језик и да је он важан везивни елемент аустралијског друштва.

Књижица може да буде од користи и особама које већ неко време живе у Аустралији, нарочито онима које раде с досељеницима или које имају рођаке или пријатеље који су недавно стигли у Аустралију.

Влада Аустралије подстиче нове грађане да што више науче о својој новој земљи, њеном наслеђу, њен језик, обичаје, вредности и начин живота и када стекну право на то, да поднесу молбу за аустралијско држављанство и што пре постану саставни део аустралијског друштва.

Ако сте недавно стигли у Аустралију, добродошли. Живећете у стабилној, напредној и демократској земљи.

Такође, придружићете се културно разноликом, али јединственом друштву које се састоји од Аустралијанаца различитог порекла, које спајају заједничке вредности и одговорности.

AIEC Australian International Education Centre Budapest Australijski medjunarodni obrazovni centar je nezavisna australijska institucija koja pomaze zainteresovanima pri upisu na privatne i drzavne fakultete, koledze i skole u Australiji.

AIEC Studiranje, posao i zivot u Australiji.

Andrew Smith AIEC QUEST Budapest & Yarrawonga, Tourism Australia “Aussie Specialist“.

No Responses to “Живот у Аустралији Studiranje posao i zivot u Australiji”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: