AIEC Australian International Education Centre Budapest Europe
AIEC Budapest news about international education, study, student, travel and SEO marketing news for Australia, Europe and Turkey.

Study in Perth Western Australia Študij v Perth

Pozdravljeni!Naj se vamnajprejnahitropredstaviva, svamladi par 27-25 let izokoliceNoveGorice. V Australijosvaprišla Julija 2011predvsem zaradinovihdogodivščinzaradikaterihteodločitve ne obžalujeva. Najprejsvabilanastaljena v Melbournukjersemhodil pol letanatečajangeščine.

Nato pa sva se odločila da bovonajinobivanje v Australijipodaljšala in odločilsem se, da se bomvpisal v šoloza Interior Design. Po temeljitempremisleku in poponudbahšol in predvsemgledefinančneplati, sva se z puncoodločilazanaslednjipodvig in sicerpreseliti v Perth.Cenašole je bilazanekajtisočdolarjevcenejša.

 

Tako da svakonecjanuarjapristala v Perthu.  Najprejsvadoživelapopolnišok, sajsva se navadilavelemestaMelbourna- tam je neprestanogneča, polnoljudinacestahobvsakihurah, velikorestavracijbarovneprestanoodprtih, pravtakotrgovin z oblačili.

Tukaj je stanjepopolnomadrugačnosaj je Perth sicerzelovelikomestoampak ne takšnokot je Melbourne.  Center mesta je zelomajhen in ničkajposebnega. Tako se nama je Perth ničkajposebnegazdelkakšenmesecdni.

Po tem mesecusvaobaodprlaoči in videlakakne je Perth v resnici.Grezaočarljivomesto z majhnimsrediščem.Okolicacentra je obdana z mnogimipredmestji, zakateresprvasplohnisvavedela da so vednoživahna in polneljudi.Imaprečudoviteplaže, katerihmorje je turkiznomodro, popolnomaosupljivo.  Ljudje so tudiprijazni in prijetnikotvsepovsodpoAustraliji.

No japustimosedajmesto, kotmesto, rad bi se otaknilšemalogledešole.  Kotsemžezgorajomenilsemvpisal v šolo za Interior Design in sicer TAFE CENTRAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY.

Šola je imelapogojezavpis in sicerangleščino, tako da semjim moral priložiticertifikat IV izznanjaangleščine. Cenaenegašolskegaletaznaša 10.500aud zainternacionalneštudente.  Šolaza Interior Design trajadveoziroma tri leta (advance diploma of interior design).Sedajkončujem 1. Semester 1. Letnika in lahkorečem da semzelozadovoljen.

Oprema v šoli je v odličnemstanju, kakortudistoritve.Odnosprofesorjev je zeloprofesionalen, vedno so namnavoljo in pripravljenivednopomagati. Študij ne temeljitolikonateorijiampakboljnapraktičnemdelu in na ta način je študijboljzanimiv in tudiboljkakovostenpomojemmnenju.

Upam da vam je mojakratkapredstavitevPertha, kakogamidva z mojo partericovideva  indoživljavakajpomagalopriodločitvioziromapriboljšipredstavi.

Leppozdrav.

Goran in Manca

No Responses to “Study in Perth Western Australia Študij v Perth”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: